Stadshub DTC: hotspot for Lounge - Work - Stay - Meet - Eat

Een inspirerende omgeving, waar jongeren onbezorgd kunnen ontmoeten, werken, leren, ontspannen en verblijven. Geen standaard kamer voorziening of woonruimtes voor jongeren, maar een duurzaam hightech hotel speciaal voor een specifieke doelgroep. Met als uiteindelijk doel jongeren te binden aan de Achterhoek en jong talent te faciliteren voor de arbeidsmarkt in deze regio.

Stadshub wordt gerealiseerd tussen het Centraal Station van Doetinchem en de papierfabriek. In januari 2018 zijn we officieel begonnen met de sloop en medio 2019 hopen we een biertje te kunnen drinken op het dakterras van de 6e verdieping.

Tijdelijk verblijven met het gevoel van thuis

Het Hotelconcept

Wat houdt het concept in? Welke ambitie heeft het jongerenhotel en aan welke behoefte voldoet dit hotel van de toekomst?

City Lofts

De 80 hotelappartementen worden hippe ruimtes waarin alle gemakken terug te vinden zijn.

Living Labs

In Stadshub DTC komt een  open living lab waar diverse maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken aangepakt worden door groepen studenten.

Food & Meet

In de lounge op de begane grond kun je overdag werken, zelfstandig of met een groepje, maar kun je ook ontbijten, lunchen, borrelen of ’s avonds lekker uiteten?

De Achterhoek is de SmartHub regio van Nederland.

Met wereldspelers en high-tech bedrijven, welke voornamelijk gespecialiseerd zijn in de innovatieve maakindustrie. Samen met Twente is de Achterhoek één van de meest innovatieve regio’s van Nederland en wil dat graag blijven.

Ondanks dat de Achterhoek, net als heel Nederland, te kampen heeft met vergrijzing en ontgroening, lukt het ons om de handen ineen te slaan en gezamenlijk het lef en de durf te tonen om de regio een impuls te geven die nodig is om aantrekkelijk en innovatief te blijven.

Huidige ontwikkelingen

Binnen de strategische visie Smart Industry zijn twee belangrijke opgaven benoemd.

Initiatiefnemers en partners

Welke partijen zijn betrokken bij Cityhub DTC?

Profilering Achterhoek

De Achterhoek voelt de noodzaak om zich sterk te profileren in Nederland, Duitsland en de rest van Europa. Onder de noemer Achterhoek 2020, de triple helix samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, is een gezamenlijk strategische visie ontwikkeld met als focus Smart Industry. Bij de visie is een kansrijke uitvoeringsagenda opgesteld met als hoofdonderdeel Smart Werken. Om dit hoofdonderdeel tot een succes te maken is investering in uitstekende verblijfs-, woon- en bereikbaarheidsfaciliteiten van levensbelang.

Het concept StadsHub DTC biedt volop mogelijkheden en geeft de Achterhoek glans

Iedere regio en stad verdient jonge talenten, laten we als Achterhoek afstand nemen van de gebaande paden om zo de doelstellingen te behalen! Het gedurfde en onderscheidende concept Stadshub DTC biedt deze mogelijkheden en geeft de Achterhoek glans, economische kansen en een toekomstbestendige regio.

Impressie van Hotel van de toekomst

klik op het video icon om meer te zien over het hotel van de toekomst

Help je mee ontwikkelen?

Denk, praat en doe mee.

Meld je aan