Huidige Ontwikkelingen

Binnen de strategische visie Smart Industry zijn twee belangrijke opgaven benoemd om de economie te stimuleren en de concurrentiepositie van de Achterhoek op peil te houden dan wel te verbeteren.

Slimme toepassingen

Het inzetten van slimme toepassingen binnen het bedrijfsleven, zoals het implementeren van slimme IT toepassingen in bedrijfsprocessen.

Jong talent

Het binden van jong talent is essentieel om de Achterhoek economische sterk, gezond te houden en om de innovatiekracht te continueren.

Binden van jong talent aan de regio

Het binden van jong talent is essentieel om de Achterhoek economische sterk, gezond te houden en om de innovatiekracht te continueren. Dit is wederom bevestigd in een rapport van het economisch bureau van de ING waarin werd aangegeven dat de huidige innovatiekracht van de Achterhoek zeer gunstig is, maar dat men grote zorgen uit over de toekomst daarvan . Door een tekort aan jong hoogopgeleiden ontstaat er namelijk een groot risico in het aanpassingsvermogen van de regio, hetgeen nodig is om als gebied mee te kunnen liften op de snelle, toekomstige ontwikkelingen.

Om jongeren aan de Achterhoek te binden heeft de Regiegroep Smart Industry zich daarom uitgesproken om dé stage-, trainee- en afstudeerregio van Nederland te worden. Dit soort plekken zijn belangrijk voor bedrijven om jongeren aan zich te binden. Deze gedurfde, maar mooie ambitie vraagt om een onderscheidend wijze van aanpak en profilering. De jongeren moeten dus bijvoorbeeld geneigd zijn om eerder in de Achterhoek stage te lopen dan elders in het land. Dat betekent dat een mooie stageplek bij een bedrijf niet genoeg is.

Wil de Achterhoek zich positioneren als de regio waar je als jongere kan afstuderen en stage lopen, dan dien je als Achterhoek ook onderscheidend te zijn op de gebruikelijke randvoorwaarden, zoals het verblijven (kamers, woonruimtes en overige ruimtes) en vertoeven (horeca, winkelgebied en recreatie).